www.visittibet.cn China Tibet Lhasa Travel · Language: Chinese GB | Chinese Big5

拉萨旅游服务电话:  旅游服务咨询电话  西藏拉萨旅游网客服信箱

西藏日喀则旅游

2006-06-05 08:48:04章子峰
2006-06-05 08:48:01姜桑拉姆峰
2006-06-05 08:47:59绒布冰川
2006-06-05 08:47:56曲得寺
2006-06-05 08:47:49金嘎溶洞
2006-06-05 08:47:47楚帕拉庄园布寺
2006-06-05 08:47:42宗山“小布达拉”
2006-06-05 08:47:40江孜宗山遗址
2006-06-05 08:47:32觉囊寺
2006-06-05 08:47:30绒布寺
2006-06-05 08:47:28格登曲廓林寺
2006-06-05 08:47:26昂仁搭各加地热喷泉
2006-06-05 08:47:21拉布吉康峰
2006-06-05 08:47:17马卡鲁山
2006-06-05 08:47:12洛子峰
2006-06-05 08:47:10宁金抗沙峰
2006-06-05 08:47:08珠穆朗玛峰
2006-06-05 08:47:03色吾沟
2006-06-05 08:46:59中尼友谊桥
2006-06-05 08:46:55新宫林卡
2006-06-05 08:46:53希夏邦马峰
2006-06-05 08:46:48嘎东寺
2006-06-05 08:46:47纳唐寺
2006-06-05 08:46:41南尼寺
2006-06-05 08:46:39热拉雍仲林寺
2006-04-30 08:46:37日布寺
2006-04-30 08:46:35协格尔曲德寺
2006-04-30 08:46:33依玛寺
2006-04-30 08:46:30贡觉林卡
2006-04-30 08:46:28曲典尼玛观相湖
2006-04-30 08:46:25曲典尼玛尼姑庵
2006-04-30 08:46:23刚钦寺
2006-04-30 08:46:21扎什伦布寺
2006-04-30 08:46:18夏鲁寺
2006-04-30 08:46:16萨迦寺
2006-04-30 08:46:14平措林寺
2006-04-30 08:46:12门隆则峰
2006-04-30 08:46:10江孜白居寺
2006-04-30 08:46:03班禅新宫
2006-04-30 08:46:01强钦寺
2006-04-30 08:45:58卓奥友峰
2006-04-30 08:45:53佩枯错

© Copyright 2004-2018 VisitTibet.cn  .  Tibet Lhasa Travel Web. All rights reserved  .  Powered by Dongjin Net
All times are Beijin GMT+08:00  |  XHTML  |  CSS  |  Language: Chinese GB . Chinese Big5
版权所有: 拉萨旅游网 ·服务邮件:tibetvisit@gmail.com .